Uppletandeträning på klubben
 
En vårdag i mars
 
Lovisa, Sudden, Dex, Frasse och Yulle