MH för Kajsas valpar den 16 maj 2009
 
 
Beskrivare: Roland Sjösten
Testledare: Helene Edner & Maria Fredén
Figuranter: Susanna Engelholm, Sannie Widén, Jennie Sandgren och Anna Persson


Deltagande hundar:
Av Melica Love Good Luna (Luna)
Av Melica Felix Summer Bee (Felix)
Av Melica Harry Potter (Harry)
Av Melica Hedvig (Hedvig)
Av Melica Filius Flitwick (Fabian)
Av Melica Hermione Granger (Majni)

Foto: Nils Hällgren
 
 
Provledningens morgonfika
 
Luna
 
Luna
Luna
Felix
Felix
Felix
Luna
Luna
Felix
Avståndsfiguranterna Sannie & Jennie
   
 
Muntlig genomgång efter provet
 
Hedvig
 
 
 
Harry
Fabian
Hedvig
Harry
Harry
 
Majni
Hedvig
Fabian
 
 
 
   
Fabian
 
Fabian
Majni
 
Undrar vad som finns där inne?
Majni