Sandbytösens Yankee Faxe
 
9 veckor gammal
 
 
Foto: Nils Hällgren
 
 
Spårhunden

Busarna

Bus med broder Fabian