Faxe, Fix och Fabian
 
Foto: Nils Hällgren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En studie i makt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... och åter till idyllen
 
Alla tre börjar på F. Felix, Fix och Fanny