Faxe apporterar
"Metallen, den lätta tungen och en vanlig av trä"
Foto: Nils Hällgren