Hela programmet och lite till
Spårövningar på Björketorpsfälten
Foto: Nils Hällgren
Bilderna på Sudden och Lovisa är tagna av Britt-Marie Lindberg och Mia Persson
 
Faxe & Hanne

Belöning vid 1:a apporten

Vinkelarbete

Felix & Mia

Flyende slutfigge till Lovisa

Della & Mia

 
Suddens påsläpp i ett vildsvinsbök samt spårning strax innan slutet

Felix

 
Lovisa

 
 
Sudden

Della

 
Faxe

 
Golden på dipens ...

 
... och dagen efter tränade vi i Karlskrona
 
Faxe

Suddelutten

 
Lovisa

 
Faxe

Sitt aldrig ner för att belöna en retriever

 
Hur ska vi ta oss över diket?