Diverse övningar på Karlsnäs
 
Faxe, Lovisa, Sudden och Fabian
 
 
Foto: Nils Hällgren, Britt-Marie Lindberg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svårfångad Sudd

 
 
 
 
 
Bakdelskontrollövning

 
 
 
Tasstarget