Faxe tar ett frivarv bland klöver och timotej
 
Foto: Nils Hällgren