Träning i Trolleboda
 
2012-10-27
 
  En dags träning i det Blekingska kustlandskapet, närmare bestämt i det fagra Trolleboda, träffades Ia, Hanne och jag för att träna Tipi, Credo och Max. Ordentliga som vi är började vi med en halvtimmes passivitetsträning.
Därefter tränade vi ett långt linjetag varefter vi flyttade oss till en riktigt blöt strandäng med ett antal vassruggar, lämpliga att gömma dummies i. Här fick hundarna bekänna färg i ett jättesvårt sök.
Vi avslutade dagen med ett par markeringar i en bokskogsbacke.
Tack Anna och Nisse för att vi fick låna marken.


Foto: Britt-Marie Lindberg & Nils Hällgren
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipi

Max, efter en riktigt lång stund ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Credo

 
 
 
Max

 
 
 
... och sedan skulle man plötsligt vara passiv när det var Credos tur

Credo

 
 
 
 
 
 
Ända in i vassen

Hem så det stänker!

 
 
 
Och till sist en markering i skogen