MH-beskrivning, våren 2004

 
Klicka
Klicka här så får du en förklaring till Dellas siffervärden
 

Klicka här så får du en förklaring till Mixis siffervärden
 
den
Klicka här så får du en förklaring till Mollys siffervärden
 
gröna
Klicka här så får du en förklaring till Molles siffervärden
 
knappenKlicka här så får du en förklaring till Mikis siffervärden


Rasmedelvärde
 
 Mdella

Mixi

Molly

Molle

Miki
Genomsnitt
för kullen
Genomsnitt
för rasen
 
1a
Kontakt, hälsning
4
5
5
4
4
4,4
3,9/3,8
 
 
1b 
Kontakt samarbete
4
4
5
4
4
4,2
3,6/3,4
 
 
1c
Kontakt hantering
5
5
5
4
4
4,6
3,5/3,3
 
 
2a 
Lek 1, leklust
5
5
4
5
4
4,6
3,9/3,7
 
 
2b
Lek 1, gripande
4
4
3
4
4
3,8
3,3/3,4
 
 
2c
Lek 1, dragkamp
4
3
2
4
2
3,0
3,2/3,2
 
 
3a1
Jakt, förföljande 1
4
4
4
3
2
3,4
 
 
3a2
Jakt, förföljande 2
4
4
3
4
2
3,4
3,4/2,9
 
 
3b1
Jakt, gripande 1
5
5
3
1
1
3,0
 
 
3b2
Jakt, gripande 2
5
5
3
5
1
3,8
2,5/2,4
 
 
4
Aktivitet
5
4
3
4
3
3,8
3/3,2
 
 
5a
Avståndslek, intresse
3
2
2
3
2
2,4
2,8/2,9
 
 
5b
Avståndslek, hot / aggr
1
1
1
1
1
1,0
1,1/1,5
 
 
5c
Avståndslek, nyfikenhet
5
5
2
5
2
3,8
3,3/2,8
 
  5d Avståndslek, leklust
3
4
2
5
2
3,2
2,8/2,6
 
  5e Avståndslek, samarbete
2
3
1
3
1
2,0
2,2/2,3
 
  6a Överraskning, rädsla
4
3
4
2
3
3,2
3,2/3,0
 
  6b Överraskning, hot / aggr
1
2
2
2
1
1,6
2/1,9
 
  6c  Överraskning, nyfikenhet
2
2
2
3
4
2,6
2,4/2,8
 
  6d Överraskning, kvarst rädsla
2
4
4
1
1
2,4
2,4/2,2
 
  6e Överraskning, kvarst intres
1
3
3
2
1
2,0
2/1,9
 
  7a Ljudkänslighet, rädsla
4
4
1
3
3
3,0
2,8/2,6
 
  7b Ljudkänslighet, nyfikenhet
5
3
2
4
5
3,8
3,5/3,6
 
  7c Ljudkänslighet, kvarst rädsla
1
1
1
2
2
1,4
1,7/1,6
 
  7d Ljudkänslighet, kvarst intr
1
1
1
2
2
1,4
1,9/1,7
 
8a
Spöken, hot / aggr
2
3
1
2
2
2,0
2,2/2,4
 
8b
Spöken, kontroll
4
5
5
3
4
4,2
3,7/3,7
8c
Spöken, rädsla
4
5
4
3
5
4,2
3,3/2,9
8d
Spöken, nyfikenhet
4
2
2
1
2
2,2
2,4/2,6
  8e Spöken, kontakt
5
4
3
4
4
4,0
3,6/3,2
9a
Lek 2, leklust
5
4
3
4
3
3,8
3,5/3,4
9b
Lek 2, gripande
3
3
3
4
3
3,2
3,1/3,1
10
Skott
2
3
1
1
1
1,6
1,9/1,6